Stiftelsen Kulturmiljövård

Stiftelsen Kulturmiljövård har sin bas i Västerås, med kontor i Stockholm och utför kulturmiljövårdande arbete, främst uppdrag och projekt inom områdena kulturmiljövård, arkeologi och byggnadsvård. Genom vårt engagemang ska vi främja intresset för vårt kulturarv. Alla insatser, som görs av oss i stiftelsen, ska genomsyras av att kulturarvet berör alla människor idag.

Vi arbetar med det förflutna för framtiden.

Mera information: www.kmmd.se

Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41
722 12 Västerås
Tel. 021-80 62 80
E-post: info@kmmd.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård