Styrelse

Föreningens styrelse består av personer som bor och verkar i Västmanland eller i kringliggande län. Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger per år.

Styrelsens sammansättning.

 

Daniel Brandt
Ordförande
Skicka ett mail till mig
0735547865
Byggnadsvårdsentreprenör, Hallstahammar.

Joel Ahlén
Vice Ordföranden
Skicka ett mail till mig
0722125555
Elektriker, Västerås

Jennie  Björklund
Sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås.

Johan Back
Ledamot
Byggnadsvårdsentreprenör, Västerås

Stina Wedman
Ledamot
Arkitekt, Torshälla

Carina Bergqvist Janzon
Ledamot
Strömsholms Kanal, Kungsör

Mikael  Fröjd
Suppleant
Byggnadsvårdsentreprenör, Västerfärnebo.

Lars Jansson
Suppleant
Byggnadsvårdsentreprenör, Eskilstuna